Ελευθερία, ευαισθησία, δύναμη… Μικτή τεχνική/σύνθεση κίνησης από την Γ΄τάξη.