Οι Πεταλούδες δοκίμασαν μια παραλλαγή του τουιστερ. Χρειάστηκε να ισορροπήσουν σε τρία απο τα άκρα του σώματος τους, ανάλογα με τα σχήματα που υπήρχαν στο κάθε βήμα.