Οι πεταλούδες ανακάλυψαν την απάντηση και αποφάσισαν ότι προτιμούν να τα φυτεύουν δίνοντας ζωή, παρά να τα κόβουν.