Τα χελιδόνια 2 έμαθαν τα σχήματα μέσα από τους πίνακες των ζωγράφων Cadinski και Mondrian.