Τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού έμαθαν για τα ποτάμια της χώρας μας από…τους συμμαθητές τους…Τα παιδιά συνέλεξαν πληροφορίες, τις οργάνωσαν, τις παρουσίασαν και δέχτηκαν ερωτήσεις και σχόλια από το “κοινό” τους!