Ταξιδεψαμε με τον κύριο Κιχ και το μυστικό κουτί των ήχων που μας παρουσίασε η ομάδα Κοπέρνικος…..