Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μετάβασης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, τα πρωτάκια μας συνεργάστηκαν με τα Νηπιάκια μας και έκαναν ομαδική εργασία βασισμένη στο έργο του Μονέ “Γιαπωνέζικη γέφυρα’.