“Το χρονολόγιό μου” δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να “χαρτογραφήσουν” τα σημαντικά πράγματα που τους έχουν συμβεί σε ατομικό επίπεδο μέχρι τώρα και με τον τρόπο αυτό να εξερευνήσουν τα σπουδαία γεγονότα της ζωής τους, Επιπλέον τους δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουν , σε ένα ασφαλές περιβάλλον, πράγματα που τους έχουν συμβεί Στο τέλος επιλέγουν ποια από αυτά θέλουν να μοιραστούν.