Τα χελιδόνια 1 έφτιαξαν τις σημαίες τους για την 28η Οκτωβρίου.