Τα παιδιά της Α’ , της Β’ και της Γ’ τάξης έφτιαξαν χειροποίητους σελιδοδείκτες για τα βιβλία των Αγγλικών.