Η Γ’ τάξη καλεί τα παιδιά του σχολείου σε μια παρουσίαση βιβλίου δημιουργώντας ξεχωριστές προσκλήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας.