Επίσκεψη στο εκπαιδευτικό κέντρο “Πράματα και θάματα” , όπου παρακολουθήσαμε τον Ζάμπα και την υγιεινή διατροφή , καθώς και συμμετείχαμε σε διάφορα παιχνίδια!