“Πουλιά του χειμώνα”, του Charley Harper, από τα Χελιδόνια 2