Μες στο κρύο,
έξω απ’ το σπίτι,
μικρό πέταξε σπουργίτι
φύλλο, σπόρος πουθενά,
πως κρυώνει και πεινά.