Ποτάμια, λίμνες, βουνά…οι παρουσιάσεις έγιναν για λίγο στην τάξη και θα συνεχιστούν στο διαδίκτυο…το πόσα πράγματα μάθαμε από τους συμμαθητές μας δε λέγεται!