Συζητώντας την εποχή μας, τον χειμώνα, οι πεταλούδες 2 δημιούργησαν μια πολική αρκούδα.