Οι Πασχαλιές καλλιέργησαν την μαθηματική τους σκέψη μέσα από δραστηριότητες που τους οδήγησαν στην απάντηση.