Μιλώντας για την εναλλαγή ημέρας-νυχτας Οι πεταλούδες 2 δημιούργησαν τον πλανήτη γη.