Το νερό και οι μορφές του ήταν ένα θέμα που μας άρεσε πολύ κι έτσι κάναμε πολλά πειράματα για αυτό ανακαλύπτοντας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα!