Η Ε’ τάξη πειραματίζεται για να ανακαλύψει ότι τελικά χρειαζόμαστε ένα θερμόμετρο για να μετρήσουμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία.