Η Α’ τάξη συζήτησε για τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας και τα έθιμα του Πάσχα και έφτιαξε πασχαλινές κατασκευές και κάρτες.