Πασχαλινές δραστηριότητες και κατασκευές από την Α’ τάξη.