Με αφορμή την ενότητα της Γλώσσας “Καράβια” τα παιδιά της Α’ τάξης κατασκεύασαν καράβια από lego και πλαστικά μπουκάλια με φελλούς και τα παρουσίασαν στην τάξη.