Από την παρουσίαση του βιβλίου ” Ο χρόνος κυλάει” προς τα παιδιά της Α΄ τάξης από τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων, κ. Κατερίνα Βαϊμάκη.