Τα χελιδόνια 1 έγραψαν τα ονοματα τους και άφησαν τα αποτυπώματα τους μέσα από ένα παιχνίδι χρωμάτων.