Οι πεταλούδες 2 βοήθησαν τα ζώα της θάλασσας να καθαρίσουν το «σπίτι» τους ψαρεύοντας τα πλαστικά.