Την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου ήταν η Παγκόσμια Ήμερα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Τα παιδιά της Δ’, Ε’ και Στ’ παρακολούθησαν την διαδικτυακή εκδήλωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στόχος της οποίας ήταν η ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών ώστε αποφευχθούν επισφαλείς “ψηφιακές” συμπεριφορές!