Τα χελιδόνια 3 παίζοντας με τα χρώματα και χρησιμοποιώντας την φαντασία τους, έφτιαξαν πολύχρωμους κύκλους απεικονίζοντας κάτι διαφορετικό για τον καθένα.