Ο κύκλος του νερού και τα στοιχεία της φύσης που τον συνθέτουν.