Τα παιδιά της Α’ τάξης έφτιαξαν ομαδικές εργασίες για τον κύκλο του νερού και τις παρουσίασαν στην τάξη.