Οι πεταλούδες 2 μαθαίνοντας τα χρώματα κατασκεύασαν το δικό τους ουράνιο τόξο.