Τα παιδιά της Β’ τάξης έφτιαξαν στην ομάδα Φιλαναγνωσίας τους δικούς τους αναγνώστες!