Με τα παιδιά της Γ΄ τάξης είχαμε την τύχη να φιλοξενήσουμε στη διαδικτυακή μας τάξη μέλη της Athens Comics Library. Λαμβάνοντας μέρος στο εργαστήριο “Οι περιπέτειες του Οδυσσέα σε comic” , μάθαμε πώς δημιουργούνται τα comic και στη συνέχεια φτιάξαμε τα δικά μας.