Τα παιδιά της Στ’ Δημοτικού σε ομάδες προετοίμασαν και συνέθεσαν στην τάξη παρουσιάσεις για οικιακές συσκευές άλλοτε και τώρα. Μάθαμε πολλά νέα πράγματα και στολίσαμε τους διαδρόμους μας με τις καλαίσθητες δημιουργίες μας.