Τα Xελιδόνια 1 παρατήρησαν ότι το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου στο οποίο το βάζουμε μέσα και βρήκαν με ποιους τρόπους μπορούν να μεταφέρουν το νερό από το ένα δοχείο στο άλλο.