Τα Xελιδόνια 1 έμαθαν ότι το νερό είναι διάφανο και είδαν μέσα από αυτό.