Η Α’ τάξη υποδέχτηκε, στον χώρο του σχολείου, εκπροσώπους από τον Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελώνων – MEDASSET. Τα παιδιά παρακολούθησαν βίντεο και ενημερώθηκαν για το έργο του Συνδέσμου. Επίσης, μέσα από παιχνίδια γνώρισαν τον κύκλο ζωής των θαλάσσιων χελωνών καθώς και τρόπους για την προστασία τους.