Η Α’ τάξη στα πλαίσια των μαθημάτων της Γλώσσας με τίτλο “Μπλε Όνειρα” και “Με πινέλα και φαντασία” γνώρισε κάποιους από τους σπουδαιότερους ζωγράφους και το καλλιτεχνικό τους έργο. Στη συνέχεια, ζωγράφισε σχετικά, ακολουθώντας την τεχνική τους.