Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας, αφού έμαθαν χρήσιμες πληροφορίες για το σταφύλι και τα προϊόντα του, από τις ρώγες των σταφυλιών έφτιαξαν με τα χέρια τους μούστο.