Στο ιστορικό κέντρο της πόλης τα παιδιά της Ε’ και Στ’ τάξης είδαν και έπαιξαν με κάποιες από τις οπτικές και σωματικές πλάνες στο Μουσείο Ψευδαισθήσεων.