Τα παιδιά της Α’ τάξης επισκέφτηκαν το Μουσείο Συναισθημάτων, όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Στο παλάτι του θυμού”. Μέσα από παραμύθια, αφηγήσεις, ζωγραφική και διαδραστικά παιχνίδια γνώρισαν τα συναισθήματα και έμαθαν πώς μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα το θυμό τους.