Ζωγραφίζοντας ΜΙΡΟ, από τις Πασχαλιές του σχολείου μας.