Σήμερα με τα παιδιά της β ‘ τάξης συζητήσαμε για τη ζωή και το έργο του ζωγράφου Πάουλ Κλεε ,και αφού παρακολουθήσαμε βίντεο ,ζωγραφίσαμε ως <<μικροί Κλεε >>