Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μεταμορφώθηκαν στο ζωγράφο Delaunay και οι κύκλοι του… έγιναν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ημέρας!