Μια αράχνη επισκέφτηκε την αυλή μας και μας κίνησε την περιέργεια να μάθουμε για τις αράχνες και πως υφαίνουν τον ιστό τους. Αναφερθήκαμε στο μύθο της αράχνης, μίλησα με για το πώς ύφαιναν οι άνθρωποι στα παλιά τα χρόνια και το κάθε παιδί έφτιαξε το δικό του υφαντό. Φυσικά δεν έλειψαν οι αράχνες από τις ζωγραφιές μας…