Τα παιδιά της Α’ τάξης πραγματοποίησαν την εκπαιδευτική δράση “TEAM TURTLE : Μαζί με τις χελώνες ” υπό την καθοδήγηση του Μεσογειακού Συνδέσμου για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών MEDASSET, στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου μας. Ένα ψηφιακό παιχνίδι που έφερε τα παιδιά πιο κοντά στην θαλάσσια ζωή και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα απειλούμενα είδη όπως οι θαλάσσιες χελώνες.