Οι ομάδες της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ’ τάξης αναζητούν πληροφορίες , συζητούν, συνδυάζουν όσο βρίσκουν, κόβουν, κολλούν, ζωγραφίζουν, κατασκευάζουν και σε λίγο θα έχουν έτοιμες τις πρωτότυπες εργασίες τους…