Ένας μαθητής έφερε στην τάξη μανιτάρια και τα χελιδόνια 1 πήραν τους μεγεθυντικούς φακούς και τα επεξεργάστηκαν.