Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, στα πλαίσια του διαθεματικού σχεδίου εργασίας που υλοποιούν αναφορικά με το φαινόμενο του σεισμού, έγιναν για λίγο … φοιτητές του τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ. Η περιήγηση στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου και στο εργαστήριο σεισμολογίας μας δημιούργησαν νέες απορίες και μας έδωσαν νέα ερεθίσματα! Ευχαριστούμε πολύ τους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος Γεωλογίας για τη φιλοξενία και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μας παρουσίασαν.