Τα παιδιά της Ε’ τάξης πειραματίζονται με τα μίγματα.